.E>..eLeFäNtChEn..<3. b {color:#ff33cc;} i {color:#cc3399;} u {color:#ff99ff;}

C-->  Chaotisch
L-->   luschtig
A-->  anderscht
U--> ufgstellt
D--> direkt
i-->  inteligent 
A--> abartig

A B C

A--> Alessandra.. min 2.Vorname.
B--> Babysitte.. am liebschte mini chliine Cousins
C-->
D--> Delphin.. Mis Lieblingstier
E-->
F-->
G-->
H-->
I-->
K-->
L-->
M-->
N-->
O--> Oberwil..
P-->
Q-->
R-->
S-->
T-->
U-->
V-->
W--> Wasser...
X-->
Y-->
Z-->

Startsiite s Buech fürd Gescht Link..... Link.... Link.... Link... Link.... Langwilig?? Claudia ABC
Gratis bloggen bei
myblog.de